Anton Stolwijk

anton
foto: Sacha de Boer

Journalist en schrijver Anton Stolwijk (1979) woonde lange tijd in Atjeh, vanwaaruit hij stukken schreef voor onder andere De Groene Amsterdammer en Hard Gras. In 2015 en 2016 was hij als affiliated fellow verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden.

Voor de pers: publiciteit@pbo.nl

Voor lezingen: volwassenen@deschrijverscentrale.nl

Voor een persoonlijk bericht: anton@stolwijk.net